สถานีวิทยุในสงขลา


TitleDescriptionHitsRating
บ้านบ้านเรดิโอ FM 101.00Mhzบ้าน บ้าน เรดิโอ , The Radio Of Legacy คลื่นในตำนาน F.M.101 เลขที่ 39 ซอย 2 ถ.คลองเรียน 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 091 189 4256 , 091 189 43567360
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา 101.00MHzสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำ อ.รัตภูมิ 101.00MHz ที่พักสงฆ์เกาะบกของเรา ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทร. 081-897-66845860
สถานีวิทยุสงขลารวมใจ FM95.50MHz หาดใหญ่สถานีวิทยุสงขลารวมใจ FM95.50MHz หาดใหญ่ โทร. 074-5824349820
สถานีวิทยุสายชลเรดิโอ FM 87.75 MHzสถานีวิทยุสายชลเรดิโอ FM 87.75 MHz. หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 087-796-30414050
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา 439 ม.2 ถ.สงขลา - เกาะยอ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา, 90100 โทร. 074-330-3334050
สถานีวิทยุสมิหลาเรดิโอสถานีวิทยุสมิหลาเรดิโอ อ.เมือง จ.สงขลา FM 94.75 MHz./อ.ระโนด จ.สงขลา FM 93.0 MHz./อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา8750
สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 4 FM 107.75 MHzสถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 4 อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา FM 107.75 MHz  Tel. 08 1492 96254620
SKUR Radio 105.75Mhzสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชฎัชสงขลา 105.75 MHz6160
วิทยุชุมชนในจังหวัดสงขลาข้อมูล สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดสงขลา3760
Mcot Radio Songkhla 96.5 MHzMcot Radio Songkhla 96.5 MHz Tel :074-364662/074-3646664230
ทูซีเรดิโอ FM 93.75 MHzทูซีเรดิโอ FM 93.75 MHz. 94/10 ถ.สงขลา-ระโนด ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทร. 0-7445-4500 , 0-7445-4600 , 081-957-1157 3720
บอร์เดอร์ เรดิโอ (ด่านนอก) 90.25MhzBorder Radio FM 90.25 Mhz. DANNOK สถานีวิทยุ  FM 90.25 MHz. (มวลชนคนชายแดน) ออกอากาศ ณ โรงแรมควีนปาร์ค ถ.กาญจนวนิช ซ.ไทยจังโหลน6 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320Tel. 074 - 4344443410
รัตภูมิเรดิโอ 104.75MHzสถานีวิทยุรัตภูมิเรดิโอ 104.75MHz อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทร. 074-388-1114520
คลื่นเสียงธัมม์ประจำบ้าน 95.50MHzสถานีวิทยุคลื่นเสียงธัมม์ประจำบ้าน 95.50Mhz ที่พักสงฆ์เกาะบกของเรา ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา2280
FM100 Songkhlaสถานีวิทยุกระจายเสียง FM100 MHz สื่อวิทยุเพืุ่อชุมชนและสังคม ของจังหวัดสงขลา TEL 074-3244863680
สายชลเรดิโอ FM 87.75 Mhzสถานีวิทยุในเครือข่ายเพื่อความมั่นคง ของจังหวัดสงขลา ออกอากาศคลื่นความถี่ FM 87.75 Mhz โทร. 084-407-00733220
สมายล์เวฟ เรดิโอ 107.5 MHzสถานีวิทยุท้องถิ่น สมายล์เวฟ เรดิโอ 107.5 MHz โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 074-436-7704530
อสมท.สงขลา 96.50อสมท.สงขลา 96.50 คลื่นความคิด บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) 63/1 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กทม. 10310 โทร. 02-201-60003370
U-Radio 101.25MHzU-Radio 101.25MHz สถานีวิทยุชุมชน U-Radio F.M. 101.25 MHz.
ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เลขที่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-200373 , 074-424633
3830
YourFM108 Hatyaiยัวร์ เอฟเอ็ม หาดใหญ่ 108.0MHz เลขที่ 55/4 อาคารศรีภูวนารถแมนชั่น ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 Tel : 074-465550 Fax : 074-465557 089-65704808690
เสียงสมิหลา Fm.95.00เสียงสมิหลาจังหวัดสงขลา FM.95.00 MHz ตู้ ป.ณ.116  อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา 90110 ขอเพลง : 0 7447 4525 - 6 สายตรงลงโฆษณา 081 – 6787600,081 - 6946435 โทร. 0 7455 23644950
SWEET FM 94.50 MHzสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 6 ...SWEET FM 94.50 MHz SongKhla ฟังที่ไหน...ฟังเมื่อไหร่...ก็โดน4200
Happy Radio 97.50 MHzสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Happy Radio 97.50 MHz คลื่นแห่งความสุข 24 ชม. / เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-322-0144130
93Mass FM.93Mass FM. เลขที่ 203 ถ.ประชายินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7436-5007, 089-4642500, 081-47874303490
94fmclub94.00MHz FM Club บริษัท พีทูล่า เวิร์คช้อป จำกัด  188 ถ.คลองเรียน1  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 โทร. 081-69011235670
FM 99 MHz HatYai Station RadioFM 99 MHz HatYai Station Radio 24 ชั่วโมง Tel 074-800585 SMS.พิมพ์ 5899 ตามด้วยข้อความ ส่ง 45545204430
Alpharadio FM 99.5 MHZAlpharadio FM 99.5 MHZ 924 ถ.ราษฎษร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-254995 FAX : 074-362622
2760
Songkhla FM 97.00MHzบริษัท สถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 97.0 จำกัด อาคารนภาลัยคอนโดมิเนียม ชั้น 3 เลขที่ 123/608-610 ถ.ราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ สงขลา 901104070
เสียงจะนะ เอฟ เอ็ม 98.50 MHzสถานีวิทยุเสียงจะนะ เอฟ เอ็ม 98.50 MHz :: 23 ซ.ออมทรัพย์ ถ.ดำรงค์พัฒนา หมู่ที่ 2 เทศบาลจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทร 074 431 453 แฟกซ์ 074 431 452 มือถือ 087 391 1189 หรือ 082 261 35583430
สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 6 FM 94.50 MHzสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 6 FM 94.50 MHz. สงขลา / อยู่ภายในฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 107003840
มอ. 88MHzมอ. 88MHz / PSU Radio Station, Prince of Songkla University. โทร.สำนักงาน 074-558775 ห้องออกอากาศ 074-558777,074-558888,074-282282 Fax.074-5587794180
Hallam Radio 93.75MHzวิทยุท้องถิ่นนครหาดใหญ่ 93.75MHz ที่ตั้ง 281/4 ซ.อยู่เจริญ ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-366993 081-18933663310
สทิงพระเรดิโอ 97.25MHzสถานีวิทยุสทิงพระเรดิโอ 97.25MHz เลขที่ 25/2 หมู่ที่ 5 ถ.อำนวยราชฏร์ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทร. 074-458058 086-69733903610
Pages: 1
Return to Links Index

สงวนลิขสิทธิ์ © สงขลาพอร์ทัลดอทคอม | สะตอฟอร์ยู มัลติมีเดีย คอร์ป