::: ♥ NEWS ♥ สถานีข่าว ชาวสงขลา ::: > ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟรี! อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับพ่อค้า แม่ค้า คนขับรถรับจ้าง และผู้ให้บริการในเขตจังหวัดสงขลา

(1/1)

สงขลาพอร์ทัล ทีม:
ฟรี! อบรมภาษาอังกฤษ  สำหรับพ่อค้า แม่ค้า คนขับรถรับจ้าง และผู้ให้บริการในเขตจังหวัดสงขลา

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)เปิดรับสมัคร "อบรมภาษาอังกฤษ" ฟรี! ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มิ.ย.55
สำหรับพ่อค้า แม่ค้า คนขับรถรับจ้าง และผู้ให้บริการในเขตอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (จำนวน 20 คน)

จัดอบรมวันที่ 25 มิ.ย. - 16 ก.ค. 55 (วันจันทร์-พุธ)

เวลา 18.00-20.00 น. (20 ชม.) ค่าสมัคร ฟรี!

หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครจำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดวิธีสมัครได้ที่

http://www.libarts.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1523

**ผู้สนใจสอบถามได้ที่ คุณกนกนิล หรือ คุณจิราภรณ์
**งานบริการวิชาการ (ชั้น 2) อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มอ.หาดใหญ่
**โทร.0-7428-6674 หรือ 0-7428-6655 ภายในโทร.6674 หรือ 6655
**ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (พักเที่ยง 12.00-13.00 น.)
**เว็บไซต์คณะ http://www.libarts.psu.ac.th/

เนื้อหาอบรม

1. Review relevant vocabulary and sentence structures in different situation
2. Greeting and small talk
3. Offering help
4. Giving direction reading a map
5. Price and negotiation
6. Accepting and declining
7. Transportation and travelling
8. Asking and giving information in different situation

*** หมายเหตุ เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


หมายเหตุ
1. กรณีที่มีผู้สมัครครบตามจำนวนก่อนกำหนด คณะศิลปศาสตร์ สงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนเวลา
2. ทางงานบริการวิชาการ ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนรายชื่อออก กรณีมีผู้อบรมครบเต็มจำนวน และประกาศรายชื่อทาง Website เรียบร้อยแล้ว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Go to full version